VHS
VHS
VHS

Bảo hành

Bảo hành:

VHS cam kết bảo hành mọi sản phẩm chúng tôi bán ra với chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn và phù hợp với từng loại sản phẩm.
Chúng tôi cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong vòng tối đa 48h sau khi nhận được thông báo của khách hàng.

Bảo trì:

Để đảm bảo sự vận hành ổn định và an toàn cho tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ và bất cứ khi nào có yêu cầu của Quý khách hàng.
Sản phẩm sẽ nhân viên của chúng tôi kiểm tra và đánh giá, đảm bảo sự vận hành ổn định an toàn, đồng thời phát hiện các hỏng hóc cần được sửa chữa, điều chỉnh.

Go to top